Kärrbo Prästgård

En historisk prästgård med mångfald av växter, djur och människor. Här finns kor, får och hästar som betar eller utför ekosystemtjänster. Tusentals människor besöker gården varje år för att köpa mat, skinn och plantor. Eller bara vara där för en stund.

Gården

Förutom att gården skall glädja våra familjer som bor och driver verksamhet här är målsättningen att vara bra för miljön. För 30 år sedan slutade vi använda kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. Och för 15 år sedan slutade vi att odla spannmål till djurfoder. Utmaningen består i att vara resurseffektiva samtidigt som vi tar ansvar för den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer. För mig som bonde betyder det till exempel att jag inte längre kan investera i teknik för att minska beroendet av arbetskraft om det inte samtidigt spar ändliga resurser som diesel, stål och betong. Människor som får hålla på med jord, skog och djur mår bra. När allt kommer omkring vill man bara leva ett gott liv.

Jag vill se på världen  och gården som en helhet. Jag vill bjuda in människor till den helheten genom att ni till exempel odlar och förädlar mat till er själva eller affärsverksamhet. För tillfället är vi 16 personer på gården som jobbar med biodling, grönsaker, matförädling, djur och människor. Antalet människor som känner delaktighet i gårdens liv kanske är flera hundra?

Kärrbo prästgård är ingen vanlig gård. Om vi hade följt den normala utvecklingen för mindre jordbruk i vårt land hade gårdens sysselsatta människor i jord och skog försvunnit redan under 1900- talet. Men istället blir vi fler och fler.

Tillsammans blir vårt  ekologiska fotavtryck mindre ju kortare avståndet är från jord till bord. Människor som vill leva ett annat liv än det som erbjuds i staden har fantastiska möjligheter på landsbygden. Idag finns kunskaper hur en människa med sina bara händer kan odla lika mycket eller mer mat per kvadratmeter än storbonden som använder handelsgödsel, kemikalier och maskiner. En hobbyodlare kan utan svårighet odla till exempel sex vitkålsplantor på en kvadratmeter som ger skörden tio kilo vitkål.

Det kan jämföras med  700 gram havre per kvadratmeter eller sju ton per hektar som jag fick när jag tidigare var spannmålsodlare. Förenklat motsvarar det dagsbehovet

av näring för en person eller 2 400 kcal. Om samma mängd används som djurfoder återstår efter alla förluster i djurens kroppar och slakt endast 100 gram rent kött eller 200 kcal.

 

En människa som odlar sin egen mat är en jättevinst för både miljö och ekonomi.

Ulf i Kärrbo