top of page

Fåren är ju bara bäst!

Fåren är dom mest klimatsmarta och nyttiga djuren man kan tänka sig.
Dom är flitiga landskapsvårdare, binder koldioxid genom sitt betande och främjar biologisk mångfald vilket är så viktigt i vårt fina landskap.
Dom ger oss fantastiska produkter som ull, och skinn och inte minst oslagbart mört kött.
Samtidigt är dom extremt resurssnåla och roliga att jobba med.
Sammantaget gör dom att jag kan känna mig riktigt stolt över att vara bonde.

Mina får

Vår produktion

Kärrbo Prästgård (80).jpg

På gården finns ungefär 100 gotlandstackor och några enstaka leicestertackor. Dom betar vallar och naturbeten runt om i Kärrbo så länge betet räcker. På vintern trivs dom bäst i vårt stora fårstall där dom har gott om torr halm och skydd undan regn och rusk. Varje vinter betäcks tackorna av våra fina avelsbaggar som resulterar i en explosion av lamm i början av april, lagom tills dess att gräset börjar spira. Lammen går med sina mammor hela sommaren tills dess att de inte behöver dia längre och bagglammen börjar bli könsmogna. Då är det dags för avvänjning och semester för tackorna. Lammen går vidare på bete tills dess att de är slaktmogna i september-november, vilket också är den tiden då betet är på upphällningen.

Detta är vad man kallar en höstlammsproduktion, vilket är vad vi trivs bäst med eftersom det innebär att man hela tiden tar tillvara på det som naturen erbjuder. 

bottom of page