top of page

Vätgas - vår dröm !

Vill ni vara med på en fantastisk resa för klimatet?

Under ett års tid har vi tillsammans med experter och tekniska rådgivare, bland annat Hans-Olof Nilsson utarbetat den första vätgasanläggningen på ett jordbruk. Den kommer att fungera som en demoanläggning för att inspirera och driva utvecklingen framåt. 

Med hjälp av solceller på åkermark utan att minska matproduktionen och utan extra elnät kan bonden försörja sig själv genom drivmedel till både traktorer och vårt lands planerade tankstationer av vätgas till bilar. Spillvärmen som uppkommer kan användas upp av gårdens mejeri, musteri och torkning av hö. 

Ju snabbare den första anläggningen blir verklighet, ju snabbare kommer priset på småskaliga vätgasanläggningar att sjunka så att grön klimatomställning sätter fart på riktigt!

Ingen tid behöver förloras.

Kunskap och prylar för att göra vätgas från solpaneler finns på marknaden.

Hur funkar det?

Ström från solpaneler leds till en elektrolysör som delar på väte och syre i vatten. 

Vätgasen samlas i en tank och syrgasen leds till fiskar i en sjö. Värme som uppstår i processen ska användas till mejeri, bageri, musteri, torkning av hö och tappvarmvatten i bostäder. Vätgasen lagras till vintern eller för att tanka bilar och traktorer. Och till ström för bostäder och elnät. Bondgården blir både självförsörjande och leverantör av energi till samhället. 

Tillsammans klarar vi det

Det fina med småskalig vätgasproduktion är möjligheten att toppa verkningsgraden eller utnyttja spillvärmen som uppstår i processen.

På sätt och vis är den här möjligheten större än förbränningsmotorns uppfinning på 1800 talet. För att den lilla människan kan lagra solenergi där man bor. Krig och konflikter som olja och naturgas har orsakat genom tiderna försvinner och avgaserna från bilar är rent vatten.

Antingen klarar vi det här tillsammans genom att många människor vill vara med på denna resa eller så är det en bank eller finansiär som har pengar till det smartaste jag vet. 

Vi vill stärka Sveriges beredskap

bottom of page