top of page

Vätgas - vår dröm !

Vill ni vara med på en fantastisk resa för klimatet?

Ingen tid behöver förloras.

Kunskap och prylar för att göra vätgas från solpaneler finns på marknaden.

Det hänger bara på hjälp med pengar till den första anläggningen. Ungefär som den första mobiltelefonen var svindyr på 80-talet.

 

Hur funkar det?

Efter ett års utredningar har vi tillsammans med Nilsson Energy bestämt hur den första vätgasanläggningen på vår bondgård ska se ut.

Ström från solpaneler leds till en elektrolysör som delar på väte och syre i vatten. 

Vätgasen samlas i en tank och syrgasen leds till fiskar i en sjö. Värme som uppstår i processen ska användas till mejeri, bageri, musteri, torkning av hö och tappvarmvatten i bostäder. Vätgasen lagras till vintern eller för att tanka bilar och traktorer. Och till ström för bostäder och elnät. Bondgården blir både självförsörjande och leverantör av energi till samhället. 

Tillsammans klarar vi det

Det fina med småskalig vätgasproduktion är möjligheten att toppa verkningsgraden eller utnyttja spillvärmen som uppstår i processen.

På sätt och vis är den här möjligheten större än förbränningsmotorns uppfinning på 1800 talet. För att den lilla människan kan lagra solenergi där man bor. Krig och konflikter som olja och naturgas har orsakat genom tiderna försvinner och avgaserna från bilar är rent vatten.

Antingen klarar vi det här tillsammans genom att många människor vill vara med på denna resa eller så är det en bank eller finansiär som har pengar till det smartaste jag vet. 

Läs vårt prospekt om du vill veta mer!

bottom of page