top of page

Vätgas - vår dröm !

Vill ni vara med på en fantastisk resa för klimatet?

Den ideella föreningen Lagra solenergi söker bidrag till vätgasanläggning, alla bidrag är välkomna, stora som små. 

Föreningens mål är att fungera som en snabb pådrivare till den fossilfria omställningen. Genom att samla in donationer vill vi göra Sveriges första småskaliga energianläggning som omvandlar och lagrar solenergi i form av grön vätgas till verklighet!

Under ett års tid har föreningen tillsammans med experter och tekniska rådgivare på Nilsson Energy utarbetat den första kompletta vätgasanläggningen på ett jordbruk. Så fort vi har samlat in tillräckligt mycket pengar kan vi trycka på knappen för att beställa anläggningen.

Med hjälp av solceller på åkermark utan att minska matproduktionen och utan extra elnät kan bonden försörja sig själv genom drivmedel till både traktorer och vårt lands planerade tankstationer av vätgas till bilar. Spillvärmen som uppkommer kan användas upp av gårdens mejeri, musteri och torkning av hö. 

Ju snabbare den första anläggningen blir verklighet, ju snabbare kommer priset på småskaliga vätgasanläggningar att sjunka så att grön klimatomställning sätter fart på riktigt!

Samtliga medel som emottas av föreningen via kontanta donationer eller genom insättning på bankkonto tillhörande föreningen  är skyddade och låsta för att enbart användas för att fullgöra föreningens ändamål. I det fall att projektet inte kan realiseras kommer föreningens medel att skänkas till forskning, framställan och användning av klimatvänlig vätgas. 

Ingen tid behöver förloras.

Kunskap och prylar för att göra vätgas från solpaneler finns på marknaden.

Det hänger bara på hjälp med pengar till den första anläggningen. Ungefär som den första mobiltelefonen var svindyr på 80-talet.

 

Lagra Solenergi QR_edited.jpg
DONERA
MED 
SWISH

Alla medel som sätts in blir låsta till projektet. 

Hur funkar det?

Efter ett års utredningar har vi tillsammans med Nilsson Energy bestämt hur den första vätgasanläggningen på vår bondgård ska se ut.

Ström från solpaneler leds till en elektrolysör som delar på väte och syre i vatten. 

Vätgasen samlas i en tank och syrgasen leds till fiskar i en sjö. Värme som uppstår i processen ska användas till mejeri, bageri, musteri, torkning av hö och tappvarmvatten i bostäder. Vätgasen lagras till vintern eller för att tanka bilar och traktorer. Och till ström för bostäder och elnät. Bondgården blir både självförsörjande och leverantör av energi till samhället. 

Tillsammans klarar vi det

Det fina med småskalig vätgasproduktion är möjligheten att toppa verkningsgraden eller utnyttja spillvärmen som uppstår i processen.

På sätt och vis är den här möjligheten större än förbränningsmotorns uppfinning på 1800 talet. För att den lilla människan kan lagra solenergi där man bor. Krig och konflikter som olja och naturgas har orsakat genom tiderna försvinner och avgaserna från bilar är rent vatten.

Antingen klarar vi det här tillsammans genom att många människor vill vara med på denna resa eller så är det en bank eller finansiär som har pengar till det smartaste jag vet. 

Läs vårt prospekt om du vill veta mer!

Vi vill stärka Sveriges beredskap

bottom of page